cooperatives

Borettslag og sameier

Å utsette vedlikeholdet av borettslag eller sameier kan fort bli dyrt i lengden. For å unngå at eiendommen forringes, er det viktig å gjennomføre jevnlige vedlikeholdsarbeider både innvendig og utvendig.

health-safety
health-safety

Helse, miljø og sikkerhet

Hvordan sikrer vi deg trygt og sikkert vedlikehold?

God prosjektledelse er kritisk for suksess i gjennomføringen av store prosjekter. Inngår dere en avtale med oss får du tildelt en prosjektleder som håndterer prosjektet fra start til slutt. Våre prosjektledere sikrer forutsigbarhet og økonomisk trygghet gjennom prosjektets gang. De sørger også for streng overholdelse av lovpålagte forskrifter, for at du skal unngå problemer. Våre dyktige håndverkere har fått god opplæring i bruk av verktøy og utstyr. De benytter seg alltid av nødvendig verneutstyr, og setter opp godkjente stillaser for å sikre god HMS for arbeidere og beboere. Vi begrenser støy og støv i mest mulig grad og informerer aktivt beboere og naboer om arbeidet. Som miljøfyrtårnsertifisert selskap sikrer vi korrekt avfallshåndtering og resirkulering i tråd med gjeldende forskrifter.

maintenance
maintenance

TJENESTER VI UTFØRER

Komplett vedlikehold på overflater fra fasade til gulv.

Våre tjenester for borettslag og sameier spenner vidt. Fra innvendig og utvendig maling til vedlikehold av trapperom, korridorer, vinduer, dører og garasjeanlegg. Vi tilbyr også gulvrehabilitering, punktreparasjon av varmekabler og membran. Fasadevask er essensielt – en ren fasade forlenger bygningsmaterialenes levetid, forebygger alger og mose, og hever eiendommens estetikk og verdi.

regular-maintenance
regular-maintenance

Økonomi

Regelmessig vedlikehold er god økonomi.

Som styremedlem i borettslag bærer du et viktig ansvar for både byggets verdi og beboernes trivsel. Jevnlig og kvalitetssikret vedlikehold bidrar til å bevare og potensielt øke eiendommens verdi. Dette gir beboerne tryggere og mer behagelige hjem. Budsjettstyring legger grunnlaget for god økonomisk forvaltning og sikring av midler til vedlikeholdsprosjekter. Vurder også å etablere et vedlikeholdsfond for uforutsette større inngrep. Ditt lederskap former borettslagets verdi, miljø og fremtid.

Ofte stilte spørsmål om maling og vedlikehold i borettslag/sameier.

Hvor ofte bør borettslaget/sameiet gjennomføre generelt vedlikehold av bygningsmassen?

Hvor lang erfaring har dere med maling av borettslag og sameier?

Hvordan fastsettes prisen for et malingsprosjekt i borettslag og sameier?

Hvordan håndterer dere sikkerhet og miljøhensyn ved maling av borettslag og sameier?

Hvordan sikrer dere minimale forstyrrelser for beboerne under malingsprosessen?

Hvorfor er regelmessig vedlikehold god økonomi for et borettslag?